Määräraha kyläturvallisuutta kohentavaan pilottitutkimukseen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on myöntänyt Iivantiiran kyläyhdistykselle 1 000 euron määrärahan sähköinfraa, varautumista, kansalaisten kriisinkestävyyttä ja kyläturvallisuutta koskevan tutkimuksen välineiden hankkimiseen.

Taustalla on kaksi vuotta takaperin koetun tykkylumitalven koettelevat kokemukset sekä energiayhtiön jatkuvat sähköjakelun laadulliset ongelmat. Sähköjakelusta halutaan kerätä kestävää tietoa kylän asukkaiden elinehtojen ja paikkakunnalla toimivien yritysten toimintaedellytysten kohentamiseksi.

Esitutkimuksessa varustetaan livantiiran 20-30 taloutta antureilla, joilla tarkkaillaan vähintään vuoden verran talouksien sähkonsaantia ja laatua. Tietoa keritään mikrokontrollereiden, langattoman LoRa-tietoliikenteen sekä kylän ja sen kumppanin, Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan rakentaman valokuituverkon välityksellä.

Yleishyödyllistä pilottihanketta raportoidaan 5 sivuisen raportin avulla, joka on perustana kyläyhdistyksen ja osuuskunnan kehittämistyölle. Raportti toimitetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, Kuhmon kaupungille sekä sähkon maakunnalliselle siirtoyhtiölle.

Hankkeen edistymisestä kerrotaan Iivantiiran seudun verkkosivuston palstoilla.