Määräraha kyläturvallisuutta kohentavaan esiselvitykseen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on myöntänyt Iivantiiran kyläyhdistykselle 1 000 euron määrärahan sähköinfraa, varautumista, kansalaisten kriisinkestävyyttä ja kyläturvallisuutta koskevan tutkimuksen välineiden hankkimiseen.

Taustalla on kaksi vuotta takaperin toteutuneen tykkylumitalven koettelevat kokemukset sekä energiayhtiön jatkuvat sähköjakelun laadulliset ongelmat. Sähköjakelusta halutaan kerätä kestävää tietoa kylän asukkaiden elinehtojen ja paikkakunnalla toimivien yritysten toimintaedellytysten kohentamiseksi.

Esiselvityksessä on tarkoitus varustaa livantiiran 20-30 taloutta antureilla, joilla tarkkaillaan vähintään vuoden verran talouksien sähkonsaantia ja laatua. Tietoa kerätään mikrokontrollereiden, langattoman LoRa-tietoliikenteen sekä kylän yhdessä sen kumppanin, Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan rakentaman valokuituverkon välityksellä.

Hankkeen ajankohtaisesta edistymisestä kerrotaan Iivantiiran seudun verkkosivuston Kyläturvallisuus-palstalla, jossa opastetaan selvitystyöstä kiinnostuneille työn etenemisaskeleista, kylällä kehitetystä sähkön saatavuutta valvovasta järjestelmästä ja sen välineistä sekä selvityshankkeen jatkoon tähtäävistä näköaloista.

Kyläyhdistys tuottaa saaduista kokemuksista raportin, joka toimitetaan rahoittajalle. Yleishyödyllistä esiselvitystä raportoidaan 5-sivuisen raportin avulla, joka on perustana kyläyhdistyksen tulevalle kehittämistyölle. Raportti toimitetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, Kuhmon kaupungille sekä sähkön maakunnalliselle siirtoyhtiölle.