Iivantiiran kyläyhdistys ry Vuosikokous TO 27.6.2024 klo 18:30


Iivantiiran kylätalolla, Kekkostie 4264 (alakoulun luokka)
  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.


Kahvitarjoilu                                   Tervetuloa


Kyläyhdistyksen toimintakertomus 2023

Yleistä

Yhdistyksen taloustilanne on toimintavuonna 2023 parantunut edellisvuodesta. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää, joka on 2 859 euroa. Suurimpana syynä on, että yhdistys sai 3 778 euron verran korvauksia Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnalta Juttuantien kyläverkon rakentamiskustannuksia. Yhdistys toimi edelleen aktiivisesti julkisten tukien hankkijana.

Hallinto

Vuosikokous valitsi kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi Voitto Pulkkisen. Muita hallituksen jäseniä ovat olleet Ariadna Donner ja varajäsenet Marja-Leena Juntunen ja Pentti Korhonen. Hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut kolme kertaa.

Kyläyhdistyksen hallitus valitsi Voitto Pulkkisen yhdistyksen taloudenhoitajaksi. Sihteerin tehtäviä on huolehdittu kokouskohtaisesti paikalle kutsutun sihteerin toimesta. Kirjanpitoa on edelleen hoidettu FaktaCount Oy / Paula Pyykkösen toimesta. Pasi Määttä ja Marjatta Pikkarainen ovat huolehtineet toiminnantarkastajan tehtävistä, heidän varallaan Sanna Malinen ja Tuula Pikkarainen.

Varainhankinta

Kuhmon kaupunki tukee merkittävällä tavalla kylien toimintaa. Ympärivuotisia toimitiloja tuettiin 1 700 euron suuruisella toimitila- ja toiminta-avustuksella. Kunnan energia-avustus oli 455 euroa ja kulttuuritoimintatuki 400€.

Loppusyksynä suuriksi kasvaneisiin energiakustannuksiin saatiin apua Kotiseutuliiton toimesta hallinnoidusta valtion energiatuesta. Tuki oli 3 300 euroa. Edellisenä vuonna toteutettu kylätalon ulkoremontin maksuhakemuksen perusteella saatiin vielä yli 14 000 euroa tukea Maaseuturahastolta.

Kylätalon energian säästöä tuottavaa järjestelmään ei myönnetty määrärahoja Kotiseutuliitolta. Suurisuuntaiseksi suun­niteltu TAIKE:n harvaan asutun maaseudun kulttuuritapahtumaan ’Rauhan rajamailla’ ei niin ikään myönnetty tukea.

Toiminta

Kylätalo toimii edelleen seuraintalona, johon tullaan kylän tilaisuuksiin, juhliin sekä omiin että sidosryhmäyhteisöjen kokouksiin. Kansalaisopiston piirit kokoontuivat kylätalossa keväällä 2023, mutta syksyllä jatkui vain liikuntapiiri. Rakennuksessa on havaittu homeoireita aiheuttavia rakennevikoja.

Kyläyhdistys toteuttaa rooliaan aluekehityksen suunnannäyttäjänä, järjestämällä kylätalolla aiheeseen liittyviä tilaisuuksia. Kansanedustaja Mikko Polvinen esitti yhdistyksen vuosikokouksessa energiakehityksen suuntaviivoja. Seudun kesätapahtuma toteutettiin 19. elokuuta. Tilaisuus järjestettiin jälleen koko perheelle suunnattuna juhlana. Siihen liittyi kyläläisten buffetti ja seminaari. Jaostona toimiva Latitude 64. Leveyspiiri -taiteilijaryhmä toteutti monipuolisen seminaarin ’Rauhan rajamailla’. Markkinapuolta toteutettiin talkoovoimin pystytetyssä teltassa. Seminaarissa esitelmöi Arja Alho Suomen Rauhanliitosta ja Mikko Korhonen DiEM25-liikkeestä. Esitelmät julkaistiin kylän www-sivustossa. Taiteilijaryhmän jäsenet Ville Heikkinen, Ariadna Donner, Klaus von Matt ja Juha Sven Korhonen tuottivat tilaisuuden aiheeseen liittyviä uusia taideteoksia, joita he esittelivät.

Verkkolähetetyssä tilaisuudessa kuultiin luontokuvilla varustettu esitys, jonka mukaan Sakari Kukko ja Mikko Korhonen improvisoivat verkon yli. Esityksen valokuvat tuotti Sonia Raffanelli, kotiseudultaan Pohjois-Italian rajaseudulta. Ph. Donner koosti animaation. Trubaduuri Mikko Perkoila loihti yleisön kuultaviksi paikallisiin teemoihin liittyviä, kantaa ottavia laulujaan. Kohokohtana oli tilaisuutta varten sävelletty uusi laulelma ’Rauhan rajamailla’.

Philip Donner on ylläpitänyt kyläyhdistyksen www-sivustoa: iivantiira.net. Hän laati sivustolle 10 artikkelia, monipuolisten kuvituksien kera.

Kiinteistöt

Kylätaloremontista tuotettiin yksityiskohtainen yhdeksänsivuinen raportti. Kylätalon ja rivitalon kuntoa on edelleen ylläpidetty ja kehitetty talkoovoimin, pääasiallisina työntekijöinä Matti Heikkinen, Voitto Pulkkinen ja Pentti Korhonen. Rivitalon lämminvesivaraaja vaihdettiin kahteen 300 litran yksikköön, jolla uudistuksella tavoiteltiin kalliiksi käyneen energian säästöä.

Kyläyhdistys suunnitteli kylätalon kokousvalmiuksien kohentamista taulutelevisiohankinnalla. Kokoustilassa on kyläyhdistyksen omaehtoisesti yläkoululta vedettyä nopeaa laajakaistaa. Hankinta tukee kokoustilan käyttöä opetustilana ja elokuvasalina sekä kyläyhdistyksen ja luokassa kokoustavien muiden toimijoiden videoneuvottelutarpeita. Kyläyhdistys sai LähiTapiolan Kainuu-Koillismaan käyttörahastolta syyskuussa 2023 1 500 euroa mainittuun tarkoitukseen.

Kylätalo on palvellut valtakunnallisten vaalien vaalihuoneistona. Saimi Pulkkinen ja apuna Ariadna Donner ovat huolehtineet vaalitilaisuuksien sekä muiden kokousten tarjoiluista.

Muuta

Kyläyhdistys liittyi Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan energiayhteisöön, jonka toimintaan puheenjohtaja on osallistunut. Kyläyhdistys on Pro Agrian jäsen. Yhdistys on osallistunut EU:n älykylien verkoston toimintaan ja se on esineiden internetpalveluihin keskittyvän The Things Network -yhteisön virallinen jäsen.